Friday, May 27, 2011

פרשות הקורבנות ותופעת שיפודי הפרגיות

העיסוק, ליתר דיוק העומק הבלתי נתפס ששבענייני הקורבנות שבפרשות בשבועות האחרונים מזכיר לי תופעה מאוד מאוד מוזרה שאני חווה בערך 4~6 פעמים בשנה כשאני ... מכין את שיפודי הפרגיות בזמנים הראויים לכך כמו חג העצמאות ביער בן שמן, וטיול פסח בעין פשחא וכו..

תאור התופעה:

בזמן שמשפדים את חתיכות הפרגיות בעזרת שיפוד עץ יש תחושה שדקירות בכף היד האוחזת בבשר..
תחושה זו תמידה מוסברת בצורה אינסטינקטיבית ע"י כך שכביכול שבב מהחלק החיצון של השיפוד חודר אלכסונית אל תוך הבשר ומובל דרכו אל היד האוחזת בחתיכת הבשר.

אז זהו שלא ... ואחרי שנים שכולנו עושים זאת - לפחות הגברים... פעם אחת שברתי את המעגל ופשוט עצרתי לבדוק האם באמת כך קורה הדבר והאם זו הסיבה לתחושת הדקירה ביד ולתדהמתי גיליתי שגוף השיפוד העשוי עץ כלל לא התפצל לסיבים/שבבים בזמן דקירת חתיחכת הבשר ולמרות זאת חשתי דקירות ביד. הדבר הוביל לתובנה שתחושת הדקירה ביד מיוחסת אוטומטית ע"י המח ומתוך תהליך חיזוי לוגי פשוט שעוזר לנו לעשות משימות מוכרות בלי לתת עליהם את הדעת. ז"א בזמן הפעולה אני מצאתי הסבר לוגי הכי קרוב למציאות המוכרת לי וגם בזמן התחושה המפתיע של הזרם ביד, מיד המודעות שלי נתנה הסבר מתקבל בקלות.