Sunday, October 24, 2010

בשלושת אלו נעשת שליחותו


עד שמל אברהם לא יכולה שכינה להתגלות בפניו ומשמל ראה במלאכים כאנשים . ולמה שלושה , שבשלושה אלו נעשית שליחותו של הקב"ה , האחד לנבוא והוא מיכאל , האחד לדין והוא גבריאל והאחד לרחמים והוא רפאל ואלו באו לאברהם כדרך שעתידין להיות ישראל עושי צדקה ומשפט . והנבואה היא צדקה משמים והמשפט נעשה בדין ורחמים. ואילו לוט שהיה הדיוט ראה שני המלאכים בלבד האחד בא להחריב והשני להצילו ועמוקים הדברים מנשוא אותם כאן...

Wednesday, October 20, 2010

למה לרוב האיש נפטר הראשון מבני הזוג

אם נתבונן בדברי יסוד ,פשט הדבר לעיני כל.

הצד הזכרי משול הוא לשמש בהיותו משפיע ואילו הנקבי לירח בהיותה מושפעת וזוהרת מאורו של המשפיע בלבד וזה פשוט.

ועל דרך זו, איש ואישה יחידת אדם שלמה הם  שנאמר "זכר ונקבה בראם ויברך אתם ויקרא את שמם אדם ביום הבראם".
וכפי שכל אחד שם לבו בהנהגתו בעולם יתברך , כל דבר חי שמגיע לקיצו , קודם מסתלק ממנו כח ההשפעה ואחר כך גופו.
והאיש, כח ההשפעה הוא בביתו  והאישה עיקר הבית ועל זה הדבר שנתמעט באדם השלם חיותו , מסתלק ממנו ההשפעה וזה האיש. 
ועוד ניתן לראות מזה כי האיש זכר הוא לאישה ונקבית נשמתו מול בוראו כי אין כוחו בא אלא ממנו יתברך.

Thursday, October 14, 2010

The secret of mater diversity revealed


Lets take those major human components an forces and put them under examination
:
The material body (for this post)  need/designed to "receive" it exists by constantly converting lower forms to higher outcome ...  the body is always in receiving mode  and unless it is given it cannot exist nor has a reason to. Although being the lowest part of a human,  it directly serves the highest part,  the WILL. When you "want" to go to the kitchen you first want and then you body moves as an outcome. The body is a converter of mater to will actions instructed by the mind in the name of the soul.

-flesh/blood - earth
- hearth - water
- mind - wind
-  soul - fire

Like a glove, it shares the hand's outer shape. But what is the hand's outside shape (lowest part )  it's the glove's inside (highest part)  .... it serves the hand  and moves almost like the hand, just much more stiff and totally made of different material. Imagine this world as aמ oven in which stuff is constantly baked and  changes form.
Every material element is made of a structure element made of the four known elements while their most prominent attributes are like the contrast between earth , water, wind and fire (this is the closest to the right way i can describe them) 

[Now, because the English language is so popular (like Aramaic some time ago) in those times but too far from the true related to what it describes, the names of the elements are no more than a joke took seriously!, then worked on by another serious thinking (greeks) which is based already on a joke so now the joke is even funnier. (romans and latin outcomes).. shortly .. if no Hebrew in your logic arsenal you die HEDIOT (btw hebrew for layman-fool-unskilled) with no chance in this life to understand things deeper than ... i don't know i 've been rude enough but direct].

With this said let's go on...

Every combination (not yet materialized) is made out of the 4 elements containing the "characteristics" of all four of them. That gives us only 1 combination ?  ... no ... there is a long range combination starting from nothing to everything.. ok , example : 

The old televisions had tunes for RED , GREEN , BLUE , CONTRAST , make no mistake , this is no coincidence ... every existence is visible , and diversity is possible only from it's 4th stage and our phisical senses work up to the 7th, like what is visible of an iceberg.. Lowering all the tunes is black , max all tunes is white , in between there are many options. . This is how the basic combinations are diversified. 

Lower than this level there are structures, again stating from nothing to everything , like taking a white sheet of paper and drawing a point , up to drawing the entire page, all in between is long list of shapes multiplied by the number of colors mentioned before ...
This is the secret of mater diversity , another fact is that this diversity was once ONE step away of total simplicity but was designed to "fail or continue to divers" with an optional success path. Like you knew the truth but didn't listened to yourself and that made you take a longer path until you got to the wanted destination.

The diversity and complexity grows exponentially with each step away from 3. The most complex mechanism in the entire creation is mankind and it is the entire point of it. The many steps in the complexity are required in order to bind together almost the most dramatically  opposites ever created , earth and fire. Fire (soul)  uses (converts to lower form)  earth (mater) while bound. This is what happens when your mind moves your hand.
You cannot boil water on fire  , a pot is needed to exchange the heat energy from source to the subject.
(this info is very simple and was kept for thousands of years, then taken by and  traduced to ancient greeks with intended mistakes , misinterpreted but still highly valuable. Then romans expelled the jews within the nations and integrated it throughout humanity until these days.Everything runsclearly toward final unification so it should be public.


0 = NOTHING
--- most dramatic change ----
1 = EVERYTHING made of  NO up to YES
2 = Element structures
3 = Known material ElementsDid you knew ?
* Your week has 6 days because this is the root structure and cycle of the material part of life , the 7th day is the highest and dedicated to mind/soul  "work". Actually there are 10 steps in the full cycle but the last 3 are not to be worried about yet , that's why we're aware of the 10 base.

*In the fourth day of creation everything started to be visible , mostly known for the day stars were first populated sky. 

* This existence of the universe as we know it is made to last up to year 6000 as it's form , max. 229 years left in the longest scenario.
Starting from a very far point , i do my best to share this information in English  and the info itself comes from Hebrew/ Aramaic , and my mother tongue is Romanian ... sorry for the issues it might create.

Answer to Big Bang Alternatives: Could my light just get tired?

This guy Ethan writes here : 
"You know the story. Every galaxy we look out at, with hardly any exceptions, appears to be moving away from us. Not only that, but the farther away a galaxy appears to be, the faster it appears to move away from us!"It does move away until starts to return, max. ETA:  year 6999 , relax now is 5761 ... End of the 7th thousand is the end of mater in the form known it. However human creation gradually evolves max. by year 6000 (229 years left)  to a higher form.
Current form is now is 1 part spiritual 6 parts physical (1 thought projected in 6 dimensions of mater).
Next form is mostly spiritual with a minimum of mater to support it,and much less "units" meaning divided in less parts meaning more close to unification ..
If one meets the other what is first seen and understood at once is the spiritual qualities and the body as an attachment , contrary of today when what you see is mostly the physical presence of a person ...
After, those almost unified creatures moves into the highest form : final unification which is unthinkable or speakable now.

Wednesday, October 13, 2010

ואלו מקצת דברים שצריך שנדע בעיון

שכל נברא נעשה בהדרגה ובזה מחו חכמי החיצונים ובאו על משיחי השקר שלא הבינו דברי התורה מקטנות נשמתם ואמרו כי הכל נעשה בדין ומיד ונעזב לדרכו, אך אלו ואלו כפרו בעיקר כדרכי עכו"מ.

וכי אין דרך העיניים לראות אחדותו ואין דרך הכתוב לדבר נפלאות אך אלו הכלים בהם נדע במקצת עניינם לפי כח השכל ועיון זה לעזר בלבד ולא בדמות אדם חלילה.

וכל העוסק בחומר לומד על הרוח והעוסק ברוח לומד על החומר וצריך האדם בהם יחד כנאמר "לא על הלחם (החומר) לבדו יחיה האדם כי על מוצא פי ה' - רוח

אין מעשה ללא מחשבה (תנסו) "סוף מעשה במחשבה תחילה " , וכך גם כל צורה וצורה מקורן ברצונו , והוא ית' רוצה בנבראים בכל עת וזו נשמתם . והגוף התחתון הוא סוף המעשה.

כי הקו כעין הצינור היורד לנבראים אחיד הוא בחלקו העליון ורב הוא בחלקו התחתון כריבוי חלקי הנברא ואורו כעניינו. וזה שאמרו השגחה פרטית ונשמת כל חי. וכל הנמצאים האחרים לא נמצאו קיימים בפני עצמם אלא לצורך זה

מחשבה תחילה - פרצוף


סוף מעשה
וכח שם בהם וזה ממלא חסרונו של זה וכך דרך כל חל שנאמר פרו ורבו ומלאו את הארץ . וברכה גדולה זו אם בדרך הישר מולידים הם צאצאים נאים ואילו בלאו מקלקלים את הבריאה כולה .ואין בכח מלאכים טעות גסה כי אם דקה מאוד אבל כן בכוחו של מדבר הבחירה.
ואין אתה יודע דרך הישר באמת אלא במצוות.

חלל זה שהוכן לנבראים, עגול הוא ,כי אין כח המשפיע משתנה חלילה והשפעתו שווה מכל צד וצד וזה דבר פשוט שלא נודע לאומות העולם כי אין בהם אמונה.
ואם תלך ישר לא תגיע לסוף כפי שאתה יכול לצעוד על כדור הארץ לעולם.

והבריאה כולה נראתה באבן השתיה ומשם התפשטה לכל ומעליה קודש הקודשים ולעתיד לבוא תתכנס בה בחזרה , וזה מרכז היקום כולו , גם עקרונית וגם מעשית.

10 סיבות בעד ו10 נגד - למה לא מאק OSX כשיש WIN7


נכון , היתה תקופה בה באמת לא היה כדי לעבוד על מחשב PC ... מסוף עידן הXP עד סוף עידן הVISTA אבל הכל השתנה עם הופעתה של מערכת ה WIN7 שגרמה לי לחזור מMAC לPC.

אם אתם עובדים עם המחשב באמת ולא רק פותחים אתר פה מייל שם .... עצרו את ההתלהבות !

10 סיבות נגד
1) אין תמיכה בUSB KEY הניתנים ע"י הבנקים לכניסה מאובטחת לחשבון !
2) האופיס של מיקרוסופט לא תומך עברית והחלופה NEO או OPEN איטי ומעצבן
3) אתרי הממשלת שע"מ (רשויות ומיסים) לא יעבדו כי הם תומכים רק אקספלורר
4) ב IWORK ו-ILIFE תשברו את הראש איך לכתוב עברית -ממש מעצבן
5) מסנג'ר על מאק לא תומך חצי מהאפשרויות
6) ביצועי פוטושופ לדעתי עדיין טובים יותר על PC אולי מהסיבה הפשוטה ש PC חזק פי 3 אפשר לבנות במחיר של מאק.
7) תחושה כללית של "אין מוצא" ושל חוסר זרימה בעבודה, פשוט ככה (ואני משתמש לינוקס , סולאריס וחיות אחרות משנת 1996)
8) תמיכה בEXCHANGE עדיין לא במצב מספיק מתקדם , סנכרון ושיתוף קבצים על הפנים 
9) מחיר .. מדבר בעד עצמו
10) אחריות ... למרות שהוחלף לי מטען שנדפק במקום , עם בטריה אכלתי קש ואם יש בעיה פנימית כלשהיא תחכו עד אין קץ לפתרון (בארץ)  וגם יעלה לכם הרבה כסף.

10 סיבות בעד
1) חומרה מדהימה 
2) יש דברים שיותר קל לעשות במאק : גרירת עצמים , VPN דרך הנייד , עריכת סרטים , ניהול תמונות ומדיה 
3) דסקטופ עם תכונות טבעיות כמו הצג את כל החלונות , תראה את השולחן עבודה , SPACES , לכידת מסך וחלקי מסך וחלונות
4) חיי סוללה
5) איכות מסך, תצוגה כללית, פונטים, צבעים  ומקלדת
6) מראה כללי וטרנדי 
7) מראה מצגות מקצועי 
8) ניהול מיקומים ורשתות אלחוטיות
9) פחות וירוסים למרות שאני נדבקתי בתוכנה שהיתה פונה לאתרים, כנראה כדי לעשות להם תעבורה
10) אפשר למצוא תחלופות לתוכנות המוכרות (כמעט)


הלפטופ שלי העכשיו הוא מאקבוק פרו 13"- 2009  , הקודם היה 15" 2007 ואני חזרתי להשתמש ב WIN7 בתחילת השנה ואני עובד יותר יעיל בהחלט !